Jump to content

Vypořádání pohledávek


Hlavní vlastností poskytované služby je servis věřitelům v oblasti správy a vypořádání pohledávek.

Zejména:

  • Komplexní administrativní správa portfolia pohledávek.
  • Poradenství v oblasti kontroly závazků.
  • Poradenství v oblasti zajištění pohledávek a jejich příslušenství pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněna.
  • Operace směřující k řešení vypořádání mezipodnikových závazků a pohledávek.
  • Poradenské služby a pomoc v kontrole plnění dlužníkem.
  • Služby obdobné povahy a související sekretářské, administrativní a organizační činnosti .
  • V návaznosti na aktuální potřebu zákazníka zprostředkujeme také služby spojené s hledáním dlužníka, získáváním informací týkajících se jeho majetkových poměrů a získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávky.
  • V návaznosti na aktuální potřebu zákazníka zprostředkujeme pomoc advokáta.

Kontaktní informace

ZBYMAR s.r.o
Na Průhoně 3412
Mělník
276 01
Česká republika
IČ:
016 90 817
DIČ
CZ01690817