Jump to content

Vypořádání pohledávek, dluhová poradna, počítačový servis, finanční poradenství, sekretářské služby, úklidové služby - ZBYMAR s.r.o.


Předmětem naší činnosti je poskytování nebo zprostředkování specifických činností a služeb.

Působíme převážně v okrese Mělník, Litoměřice a severočeském regionu. Naší hlavní činností je to, co se obvykle nazývá:

Spolupracujeme se slušnými advokáty, seriózními právníky, odborníky v oblasti realit, erudovanými finančními poradci, insolvenčními správci, soudními exekutory a s řadou dalších profesionálů ve výše uvedených oborech činnosti.

Jsme v trvalé spoluprácu s DETEKTIVNÍ FIRMOU s.r.o. v Mělníku.

Jak z výše uvedeného patrno, tam, kde naše síly, prostředky či oprávnění nestačí, vždy zákazníkovi (klientovi) doporučíme a dle jeho přání následně zprostředkujeme další odbornou péči.

Náš servis je vhodný pro seriózní zákazníky, se zájmem o oboustranně poctivý a férový obchodní vztah.

Naši prioritou je ryze individuální přístup.

Snažíme se naše služby poskytovat v potřebné součinnosti se zákazníkem, kvalitně, zodpovědně, důsledně, spolehlivě, účinně, a s časovou flexibilitou. 

Zájemcům o naše služby sdělíme naše obchodní podmínky pro poskytování konkrétních služeb, zejm. odhad doby a způsobu plnění, odhad optimální ceny a výši zálohy je-li vyžadována.

Dojde-li poté mezi zájemcem (zákazníkem) a naší společností ke shodě poptávky s nabídkou, pak se zákazníkem sjednáme další postup – zpravidla osobní jednání. Při osobním jednání provedeme analýzu poptávky zákazníka a nabídneme mu nejlepší strategii dalšího postupu. Dospějeme-li při jednání tak daleko, že se uzavření obchodního vztahu jeví jako vysoce pravděpodobné připravíme zákazníkovi návrh příslušné smlouvy (nepostačí-li v jednoduchých případech přijetí závazné objednávky), který zákazníkovi předložíme ke schválení. Po ukončení naší činnosti je zákazníkem zaplacena smluvená cena a zákazníkovi vystaveno potvrzení o platbě (není-li se zákazníkem ujednáno jinak).

Upozorňujeme, že některá zadání zákazníka jsou podmíněna jeho plnou mocí, souhlasem k zapůjčení listin, sdělení důvěrných údajů, souhlasem se zpracováním osobních a citlivých dat apod.

Pomáháme obětem „Šmejdů“.

Máme za to, že daňové úniky z praktik Šmejdů a další důsledky jejich nekalé a protiprávní činnosti mají velkou společenskou nebezpečnost. Jsme názoru, že Šmejdi v masce nejrůznějších právnických osob svoji činností mnohdy vykazují znaky organizované zločinecké skupiny, a jejich hospodářská trestná činnost vykazuje znaky mimořádné flexibility a rozsáhlosti.

Spolupracujeme s lidmi Šmejdy podvedenými či poškozenými a s lidmi, kteří stopování nekalé činností Šmejdů prostě jen pomáhají. Na tomto poli působení přivítáme každou pomoc.


Naše infolinka má tel.číslo: +420 731 363 262, nejsnáze dostupné v obvyklé pracovní dny od 9 do 16 h, pro vzkazy možno využít telefoní číslo vrátnice / recepce 315 624 244.

Neváhejte nám zavolat, vždy se vám pokusíme pomoci a možná společně nalezneme cestu jak vaši záležitost nejlépe obstarat.

 


OSOBNÍ NÁVŠTĚVU V SÍDLE FIRMY DOPORUČUJEME PŘEDEM TELEFONICKY NEBO EMAILEM OBJEDNAT.

Naše zásady elektronické komunikace:

Máme za to, že v případě mobilní komunikace, zejm. za využití internetu existuje značné riziko neodpovídajícího zajištění těchto sítí a to včetně emailů, v důsledku čeho hrozí možnost nezákonného použití a zneužití přenášených osobních dat, citlivých dat, důvěrných informací, zpráv, záznamů apod. (dále jen „zpráv“) a že zprávy uchované na serverech nejsou stoprocentně chráněny před nežádoucím únikem. Vzhledem k výše uvedenému ve veškeré komunikaci na dálku (jak s klientem, tak třetími osobami) preferujeme komunikaci ve formě listovní poštovní korespondence, nebo tam, kde je to možné  komunikaci ve formě datových zpráv do datových schránek.

Nereagujeme na zmeškané telefonní hovory a SMS zprávy! Nekomunikujeme přes facebook!

Ten, kdo v reakci na výše uvedené povede komunikaci s námi jinak než ve formě listovní poštovní korespondence, nebo ve formě datových zpráv do datových schránek nese veškerá rizika s tím spojená.

Kontaktní informace

ZBYMAR s.r.o
Na Průhoně 3412
Mělník
276 01
Česká republika
IČ:
016 90 817
DIČ
CZ01690817